Brammer sa mení na Rubix

Pripájame sa k silnej európskej skupine

My sme Rubix

Popredný európsky dodávateľ produktov a služieb pre priemyselnú údržbu, opravy a údržbu pre OEM a MRO

Spoľahnite sa na naše odborné znalosti

i

Služby

___


Služby lineárneho centra
Ponúkame komplexné technické poradenstvo, rezanie profilových koľajníc a kruhových vodiacich tyčí ai.

Našich 120 zamestnancov je súčasťou rodiny 8000 profesionálov skupiny Rubix, ktorí sú schopní Vám poskytovať excelentné služby vďaka vysokému technickému a obchodnému know-how.

Ako multi-špecialista skladujeme lokálne viac ako 25 tis. produktov so základňou 5000 dodávateľov. Vďaka skupine Rubix však máme prístup k viac ako 1 milióna skladovaných položiek od 15 000 dodávateľov produktov priemyselnej údržby a opráv.

Ako multi-špecialista skladujeme lokálne viac Ako 25 tis. produktov so Základných 5000 dodávateľovo. Vďaka skupine Rubix však máme prístup k viac Ako 1 milión skladovaných položiek od 15 000 dodávateľovo produktov priemyselnej údržby a opráv.

Komplexné služby v oblasti preventívnej a proaktívnej údržby strojov a zariadení. Vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika

Môžete sa spoľahnúť na 7 pobočiek v Česku a slovenský a na 650 miest v celej Európe.Meníme meno na Rubix

dSpoločnosť BRAMMER Slovakia, s.r.o. sa mení na Rubix Slovakia s.r.o.


Nižšie Vás chceme oboznámiť so zmenou, ktorá nastáva s účinnosťou od 1.1.2020:


Sídlo spoločnosti

Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, 010 01 Žilina, Slovensko


Číslo organizácie

Registered No: 36408581 zapísaná v OR OS Žilina, odd.Sro, vl.č.13900/L

VAT No: SK2020133929


Bankové spojenie

Spoločnosť v súvislosti so zmenami nebude meniť ani rušiť žiadne do tejto chvíle používané bankové účty spoločnosťou BRAMMER Slovakia s.r.o.


E-mail

Vzhľadom k novému názvu spoločnosti sa menia aj všetky e-mailove kontakty vrátane hromadných na: @rubix.com


Fakturačná adresa

Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, 010 01 Žilina, Slovensko


Prebiehajúce objednávky, rámcové zmluvy a podmienky

Aktuálne objednávky, rámcové zmluvy a podmienky sú prevzaté spoločnosťou Rubix Slovakia s.r.o. 1:1.
Kontakt

Rubix Slovakia s.r.o.
Bánovská cesta 13
010 01 Žilina
Slovakia

Tel: 00421 414 216 296
Tel: 00421 414 216 298

Vzhľadom k hrozbe nákazy koronavírusy Covid-19 prosíme všetkých obchodných partnerov, aby nám nahlásili na e-mailovou adresu: koronavirus.czsk@rubix.com, ak sa objavia nákaza u ich zamestnancov a alebo sa dozvie o kontakte s nakazeným človekom. Zo strany RUBIX sa zaväzujeme k rovnakému informovanie druhej strany. Na túto adresu možno tiež položiť akúkoľvek otázku, ktorá sa môže týkať opatrenia proti šíreniu nákazy v spoločnosti Rubix.


Vážený zákazník,

pretože sa situácia okolo Koronavírusu (COVID-19) dynamicky vyvíja každý deň, naďalej sledujeme vývoj týkajúci sa ohniska nákazy a podnikáme potrebné kroky v súlade s vládnymi opatreniami v každej krajine, kde pôsobíme.

S ohľadom na vyššie uvedené pokračuje Rubix Slovakia s.r.o. v zákazníckych aktivitách a zvažuje naplno podporovať našich zákazníkov a zamestnancov za účelom udržiavania chodu priemyslu naprieč Európou. Spoločnosť Rubix úzko spolupracuje so svojimi dodávateľmi na minimalizácii rizík narušenia dodávok a servisu naprieč poskytovaným portfóliom a rovnako identifikuje alternatívne zdroje tam, kde to situácia môže vyžadovať.

Pokiaľ chcete aktívne prediskutovať ako vás môžeme podporiť pri udržaní chodu vášho podnikania, obráťte sa na miestnu pobočku, zodpovedného obchodného zástupcu alebo e-mail - koronavirus.czsk@rubix.com.

Ing. Pavel Kotajný CSc., MBA, LL.MCentrála spoločnosti:
Bánovská cesta 13
010 01 Žilina
Tel: 00421 414 216 296
Tel: 00421 414 216 298
E: zilina@rubix.com


Obchodné zastúpenie Bratislava

Tel: +421 905 543 976
E: boris.procka@rubix.com


Obchodné zastúpenie Košice:

Tel: +421 907 714 348
E: marian.jendral@rubix.com


Obchodné zastúpenie Trenčín:

Tel: +421 907 576 037
E: miroslav.vano@rubix.com

Colors