Brammer sa mení na Rubix

Pripájame sa k silnej európskej skupine

My sme Rubix

Popredný európsky dodávateľ produktov a služieb pre priemyselnú údržbu, opravy a údržbu pre OEM a MRO

Spoľahnite sa na naše odborné znalosti

i

Služby

___


Služby lineárneho centra
Ponúkame komplexné technické poradenstvo, rezanie profilových koľajníc a kruhových vodiacich tyčí ai.

Našich 120 zamestnancov je súčasťou rodiny 8000 profesionálov skupiny Rubix, ktorí sú schopní Vám poskytovať excelentné služby vďaka vysokému technickému a obchodnému know-how.

Ako multi-špecialista skladujeme lokálne viac ako 25 tis. produktov so základňou 5000 dodávateľov. Vďaka skupine Rubix však máme prístup k viac ako 1 milióna skladovaných položiek od 15 000 dodávateľov produktov priemyselnej údržby a opráv.

Ako multi-špecialista skladujeme lokálne viac Ako 25 tis. produktov so Základných 5000 dodávateľovo. Vďaka skupine Rubix však máme prístup k viac Ako 1 milión skladovaných položiek od 15 000 dodávateľovo produktov priemyselnej údržby a opráv.

Komplexné služby v oblasti preventívnej a proaktívnej údržby strojov a zariadení. Vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika

Môžete sa spoľahnúť na 7 pobočiek v Česku, Slovensku a na 650 miest v celej Európe.Meníme meno na Rubix

Spoločnosť BRAMMER Slovakia, s.r.o. sa mení na Rubix Slovakia s.r.o.


Nižšie Vás chceme oboznámiť so zmenou, ktorá nastáva s účinnosťou od 1.1.2020:


Sídlo spoločnosti

Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, 010 01 Žilina, Slovensko


Číslo organizácie

Registered No: 36408581 zapísaná v OR OS Žilina, odd.Sro, vl.č.13900/L

VAT No: SK2020133929


Bankové spojenie

Spoločnosť v súvislosti so zmenami nebude meniť ani rušiť žiadne do tejto chvíle používané bankové účty spoločnosťou BRAMMER Slovakia s.r.o.


E-mail

Vzhľadom k novému názvu spoločnosti sa menia aj všetky e-mailove kontakty vrátane hromadných na: @rubix.com


Fakturačná adresa

Rubix Slovakia s.r.o., Bánovská cesta 13, 010 01 Žilina, Slovensko


Prebiehajúce objednávky, rámcové zmluvy a podmienky

Aktuálne objednávky, rámcové zmluvy a podmienky sú prevzaté spoločnosťou Rubix Slovakia s.r.o. 1:1.
Kontakt

Rubix Slovakia s.r.o.
Bánovská cesta 13
010 01 Žilina
Slovakia

Tel: +421 414 216 296
Tel: +421 414 216 298


Centrála spoločnosti:
Bánovská cesta 13
010 01 Žilina
Tel: +421 414 216 296
Tel: +421 414 216 298
E: zilina@rubix.com


Obchodné zastúpenie sever a stred Slovenska

Tel: +421 915 846 554
E: tibor.gajdosik@rubix.com


Obchodné zastúpenie východ Slovenska

Tel: +421 907 714 348
E: marian.jendral@rubix.com


Obchodné zastúpenie západ Slovenska

Tel: +421 918 682 357
E: jaroslav.cinko@rubix.com


Obchodné zastúpenie juh a západ Slovenska

Tel: +421 907 576 037
E: miroslav.vano@rubix.com

Colors